Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η timeless.gr παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες για να αποτελεί One-Stop-Shop για τις ανάγκες των πελατών της.

Σε κάθε περίπτωση, οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν άμεση σχέση με τεχνολογίες λογισμικού και Internet.

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες που παρέχει η timeless.gr είναι:

 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικών αγορών (e-Marketplaces)
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης υποσυστημάτων πληρωμών με πιστωτικές κάρτες μέσω τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών φορέων
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικών πυλών (web Portals)
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών Intranet & extranet
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών CRM (customer relationship management)
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών ροής εργασιών (workflow management)
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου (content management systems)
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης δυναμικών websites (dynamic websites)
 • Υπηρεσίες άντλησης και διαχείρισης δεδομένων από τρίτα μηχανογραφικά συστήματα
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και συντήρησης Server (web server, mail server, dns server, database server, file server)
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και συντήρησης Fax & SMS Server
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών online κρατήσεων (booking) και e-ticketing
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (κυρίως imode)
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας κάθε μορφής και γενικά υπηρεσίες datacenter
 • Υπηρεσίες καταχώρησης και διαχείρισης ονομάτων χώρου (domain names)
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικές για λύσεις e-business
 • Υπηρεσίες Internet Marketing
 • Υπηρεσίες μελετών για λύσεις e-business και e-government
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης custom λύσεων
 • Υπηρεσίες έρευνας, σχεδίασης και ανάπτυξης για καινοτόμες λύσεις και προϊόντα
 • Υπηρεσίες outsourcing για web development
 • Υπηρεσίες reverse engineering
 • Υπηρεσίες κρυπτογράφησης πηγαίου κώδικα