Επωνυμία: TIMELESS ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΚΕ

Εταιρικό κεφάλαιο: 1.000,00 ΕΥΡΩ

Συνολικό ποσοό εγγυητικών εισφορών: 0,00 ΕΥΡΩ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 144047005000

Εδρα εταιρίας: Δήμος Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση εταιρίας: Βαλαωρίτου 20, 54625 Θεσσαλονίκη
Η εταιρία δε βρίσκεται υπό εκκαθάριση

Ιστοσελίδα εταιρίας: http://timeless.gr

Διαχειριστής: Μανουσαρίδης θεοχάρης, Βάρναλη 7, 55534 Πυλαία. Κατέβαλε 990,00 ΕΥΡΩ στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε 99 εταιρικά μερίδια των 10,00 ΕΥΡΩ έκαστο

Εταίρος: Διαμαντίδου Αντιγόνη, Θεοφίλου 19, 54352 Πυλαία. Κατέβαλε 10,00 ΕΥΡΩ στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε 1 εταιρικό μερίδιο των 10,00 ΕΥΡΩ έκαστο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ TIMELESS ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΚΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ 15/11/2017 TIMELESS ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΚΕ