Παραγωγή Λογισμικού

Η timeless.gr προσφέρει ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων Internet.
Όλα τα προϊόντα έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν εύκολα, γρήγορα και με μικρό κόστος συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της.

Τα προϊόντα αναπτύσσονται αποκλειστικά από την timeless.gr και εξασφαλίζουν:

 • Σταθερότητα και αξιοπιστία
 • Ανεξαρτησία από υποδομές.
 • Λειτουργούν σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.
 • Ενοποίηση με συστήματα τρίτων όπου αυτό είναι δυνατό
 • Υψηλή παραμετροποίηση και προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού
 • Μελλοντικές αναβαθμίσεις που θα εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα της επένδυσής σας λόγω ανοιχτής αρχιτεκτονικής
 • Συγκριτικά πλεονεκτήματα με προϊόντα του ανταγωνισμού
 • Ιδιαίτερη καλή σχέση κόστους προς απόδοση

Όλα τα προϊόντα έχουν απλή διαδικασία εγκατάστασης, έχουν ιδιαίτερα εύκολη διαχείριση και περιλαμβάνουν αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης. Επίσης παρέχεται εκπαίδευση σε ενδεδειγμένο προσωπικό του πελάτη έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ανεξαρτητοποίηση από την timeless.gr όσο αφορά την διαχείριση και τις λειτουργίες του κάθε προϊόντος.

Η υποστήριξη και αναβάθμιση των προϊόντων γίνεται online ή μέσω των κατά τόπους εγκεκριμένων συνεργατών της timeless.gr, σε όλους τους πελάτες της εταιρείας που διατηρούν συμβόλαια υποστήριξης. Αν είστε πελάτης και δεν έχετε συμβόλαιο υποστήριξης μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα της Υποστήριξης και να συμπληρώσετε την φόρμα αίτησης υποστήριξης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η timeless.gr παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες για να αποτελεί One-Stop-Shop για τις ανάγκες των πελατών της.

Σε κάθε περίπτωση, οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν άμεση σχέση με τεχνολογίες λογισμικού και Internet.

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες που παρέχει η timeless.gr είναι:

 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικών αγορών (e-Marketplaces)
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης υποσυστημάτων πληρωμών με πιστωτικές κάρτες μέσω τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών φορέων
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικών πυλών (web Portals)
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών Intranet & extranet
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών CRM (customer relationship management)
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών ροής εργασιών (workflow management)
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου (content management systems)
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης δυναμικών websites (dynamic websites)
 • Υπηρεσίες άντλησης και διαχείρισης δεδομένων από τρίτα μηχανογραφικά συστήματα
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και συντήρησης Server (web server, mail server, dns server, database server, file server)
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και συντήρησης Fax & SMS Server
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών online κρατήσεων (booking) και e-ticketing
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (κυρίως imode)
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας κάθε μορφής και γενικά υπηρεσίες datacenter
 • Υπηρεσίες καταχώρησης και διαχείρισης ονομάτων χώρου (domain names)
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικές για λύσεις e-business
 • Υπηρεσίες Internet Marketing
 • Υπηρεσίες μελετών για λύσεις e-business και e-government
 • Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης custom λύσεων
 • Υπηρεσίες έρευνας, σχεδίασης και ανάπτυξης για καινοτόμες λύσεις και προϊόντα
 • Υπηρεσίες outsourcing για web development
 • Υπηρεσίες reverse engineering
 • Υπηρεσίες κρυπτογράφησης πηγαίου κώδικα